Konzultacije za državnu maturu

Termin konzultacija Melite Ivanac, ispitnog koordinatora: ponedjeljak, 13,15 – 14,00 sati u zbornici Škole.

Share This: