Objava obavijesti o nepostojanju sukoba interesa

Temeljem članaka 76. i 77. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/16), Izjavu o postojanju/ne postojanju sukoba interesa i Objavu obavijesti možete preuzeti ovdje.

Izjava o postojanju -nepostojanju sukoba interesa

Objava obavijesti o nepostojanju sukoba interesa

04/06/2018

Share This: