Objavljene su konačne rang-liste u jesenskom upisnom roku 2019.

U utorak, 17. rujna 2019., u 16:01 objavljene su konačne rang-liste za upis na preddiplomske, stručne i integrirane studijske programe na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u jesenskom upisnom roku 2019. godine.

Kandidat je obvezan upisati onaj studijski program za koji je dobio pravo upisa (upisni broj) nakon formiranja konačnih rang-lista.

Ako kandidat ne upiše studijski program na kojem je ostvario pravo upisa i dobio upisni broj, visoko učilište mu može naplatiti oportunitetne troškove zbog nepopunjenog upisnog mjesta koji mogu iznositi i do iznosa jednogodišnje školarine.
Kandidati koji su dobili upisne brojeve trebaju provjeriti termine upisa za studijske programe na kojima su ostvarili pravo upisa.

Obavijest o podjeli svjedodžba/potvrda o položenim ispitima jesenskoga roka državne mature u šk. god. 2018./2019.

  1. UČENICI KOJI SU OVE GODINE ZAVRŠILI 4. RAZRED U SREDNJIM ŠKOLAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ


Učenici gimnazija i učenici strukovnih škola preuzimaju svjedodžbe/potvrde u svojim školama prema rasporedu koji je odredila škola (ljetni i jesenski rok).
Učenici koji imaju neopravdani izostanak s ispita dužni su uplatiti ispit s kojega su izostali kako bi im se ispisale svjedodžbe/potvrde. Zaduženje i podatci za uplatu vidljivi su na stranici učenika na poveznici Moji podatci/Zaduženja i uplate. Potrebno je uplatiti ispit odmah i skeniranu uplatnicu poslati na e-adresu uplata.dm@ncvvo.hr.

Podjela potvrda o položenim ispitima državne mature u šk. god. 2018./2019 je u ČETVRTAK OD 8-10 sati.

Učenici kojim je potrebna potvrda ranije, javite se ispitnom koordinatoru.

09/17/2019

Share This: