Rezultati državne mature- prigovor na ocjene ispita

Danas u 12.00 objavljeni su rezultati Državne mature na ljetnom ispitnom roku.

U slučaju sumnje na zbroj bodova, time i ocjenu ispita, učenici  mogu podnijeti prigovor.

Pisani prigovor na ocjenu ispita podnosi se najkasnije 48 sati od objave rezultata ispita.

Maturanti, koji ove godine završavaju srednju školu, pisani prigovor podnose ispitnome povjerenstvu u školi (od 8.00 – 14.00)

Mišljenje o opravdanosti prigovora učenika, koji ove godine završavaju srednju donosi ispitno povjerenstvo i prosljeđuje ga Centru.

Prigovor na ocjenu podnosi se isključivo na bodovanje određenog zadatka te mora sadržavati podatak o kojemu se zadatku radi i na što se konkretno podnosi prigovor.

Konačnu odluku o prigovoru učenika na ocjene donosi Centar.

Melita Ivanac, ispitni koordinator

07/10/2019

Share This: