Stručni posjet Odvodnji d.o.o. Zadar

Dana 16.11.2016. učenici 2B razreda zanimanja Prehrambeni tehničar u sklopu predmeta Prehrambena tehnologija pod vodstvom nastavnice Ingrid Trninić posjetili su Odvodnju d.o.o. Zadar-uređaj za pročišćavanje otpadnih voda.

Share This: