Informacije razrednika

Razredni odjel  Razrednik  Termin 
1. A  Petar Matak  9:35-10:20-jutro 

16:45-17:00-popodne 

Smjena poljoprivrede  

1. B  Ingrid Trninić  Ponedjeljak-Ujutro 10.20.-11.00 

Popodne 16.20.-17.00 

Smjena prehrane 

1. C  Mirjana Božulić  Utorak – ujutro, 8:45 – 9:25, utorak popodne 14:45 – 15:25, smjena poljoprivrede 
1. D  Linda Segarić  Srijeda 

8:45-9:25 

ponedjeljak 

18:40– 19:20 

Smjena 

poljoprivrede 

 

1. E  s. Rita M. Maržić  Petak, 16:20 – 17:00 prehrana 
2. A   Ivo Batović  srijeda, 4. sat (10:20 ili 16:20) smjena poljoprivrede
2. B  Blaželjka Marić  Srijeda   

10.00-10.45  ili  

17.00-17-45 

Suprotno od smjene u  kojoj su  učenici  

( prehrana) 

Putem  zooma ili  telefonski 

2. C  Tamara Narančić  Pon-pet, telefonom ili mailom 
2. D  Bruna Bišćan  Srijeda 7. sat smjena poljoprivreda 
2. E  Zorka Kokić  utorak 3,sat prehrana 
3. A  Željka Kajmak  Srijeda (smjena poljoprivrede) 9:35-10:15  

                                    15:35-16:15 

 

3. B   Barbara Gaćina  dostupna na telefon prema potrebi roditelja
3. C  Ivana Gaće  Četvrtak, 10:20-11:00 ili 16:20-17:00, smjena prehrane 
3. D  Višnja Sikirić  Petak 

 9.25 – 10.05  

Četvrtak  

13.20 – 14.00 

POLJOPRIVREDA 

3. E  Miro Sorić  Utorak 4.sat 

Ujutro  

10.15-11.00 

Popodne  

16.15-17.00 

4. A  Sanja Mrkić   UTO (POLJ.) 

13:20 – 14.00 

19:20 – 20:00 

Zoom/tel./mail 

4. B   Katica Nekić  utorak, 8:00 ili 14:000 sati, u smjeni prehrane
4. C   Sayonara Mršić