Nastavak obrazovanja

Vertikalna prohodnost za školsku godinu 2023./2024.

07.06.2023.

Pravilnik o uvjetima i načinu nastavka obrazovanja na višu razinu kvalifikacije Članak 24. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N. N. 87/08, 86/09, 92/10,105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnik

Vertikalna prohodnost

02.06.2021.

Učenik  odn. roditelj ili skrbnik malodobnoga učenika koji je  završio trogodišnji obrazovani program, a žele kroz redovni obrazovni sustav nastaviti obrazovanje u četverogodišnjem programu, obvezan je podnijeti pisani zahtjev za nastavkom obrazovanja u tajništvo

Nastavak obrazovanja za višu razinu kvalifikacije

07.06.2017.

Učenik  odn. roditelj ili skrbnik malodobnoga učenika koji je  završio trogodišnji obrazovani program, a žele kroz redovni obrazovni sustav nastaviti obrazovanje u četverogodišnjem programu, obvezan je podnijeti pisani zahtjev za nastavkom obrazovanja u tajništvo

[cn-social-icon]