Zakoni i propisi

Priloženi dokumenti

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Zakon o strukovnom obrazovanju
Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi- izmjene
Pravilnik o pedagoškoj mjeri odgojno-obrazovnog tretmana produženog stručnog postupka
Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoskih mjera NN br 94 2015
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoskih mjera NN (3/2017)
Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi NN (7/2017.)
Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu (1)
PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI I IMENOVANJU POVJERLJIVE OSOBE
Procedura o vođenju evidencije ugovora PPVS Ozanic
Procedura blagajničkog poslovanja PPVS Ozanic
Procedura izdavanja i obračuna putnih naloga PPVS Ozanic 1
Procedura izdavanja i obračuna putnih naloga2
Izjava Prilog 2

Opći akti

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u PPVS Ozanic
Pravilnik o radu 2015.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016.godinu
Poslovnik o radu Školskog sportskog društva Stanko Ožanić
Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Share This: