Financije

bilješke uz fin.izvještaje 2021

Financijski izvještaji_2021.

plan nabave za 2022.

rebalans plana nabave za 2021.

Plan rashoda i izdataka

Plan prihoda i primitaka

Finacijsko-godišnje-izvješće

bilješke-uz-fin.izvještaje (1)

Obrasci-financijskih-izvjestaja-v.6.0.2

Plan-rashoda-i-izdataka.compressed-1-1

Plan-prihoda-i-primitaka.compressed-1

Procedura_pracenja_i_naplate_prihoda_1

Prorac

Kopija-2-Prilog-1-Model-prijedloga-financijskog-plana-proračunskog-korisnika-proračuna

bilješke-uz-fin.izvještaje

plan-nabave-objavljen_-uz413nabava

Share This: