Natječaji

Poziv kandidata na razgovor – engleski jezik

29.11.2022.

Poštovani, sukladno članka 11. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Poljoprivrednoj, prehrambenoj i veterinarskoj školi Stanka Ožanića od 26. studenoga 2019. godine, pozivate se na razgovor pred Povjerenstvom za vrednovanje kandidata   za radno mjesto

Poziv kandidata na razgovor – prehrambena grupa predmeta

Poštovani, sukladno članka 11. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Poljoprivrednoj, prehrambenoj i veterinarskoj školi Stanka Ožanića od 26. studenoga 2019. godine, pozivate se na razgovor pred Povjerenstvom za vrednovanje kandidata   za radno mjesto

Poziv kadidata na razgovor – matematika

28.11.2022.

Poštovani, sukladno članka 11. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Poljoprivrednoj, prehrambenoj i veterinarskoj školi Stanka Ožanića od 26. studenoga 2019. godine, pozivate se na razgovor pred Povjerenstvom za vrednovanje kandidata   za radno mjesto

Poziv kandidata na razgovor – računalstvo

Poštovani, sukladno članka 11. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Poljoprivrednoj, prehrambenoj i veterinarskoj školi Stanka Ožanića od 26. studenoga 2019. godine, pozivate se na razgovor pred Povjerenstvom za vrednovanje kandidata   za radno mjesto

Obavijest o izboru kandidata – pripravnik

07.11.2022.

Obavijest o izboru kandidata nakon provedenog natječajnog postupka za stručnog suradnika-psihologa kroz mjeru HZZ-a „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ Poštovana/i, temeljem  raspisanog Natječaja od 14. 10. 2022. objavljenog na mrežnoj stranici i

Natječaj za prijem pripravnika kroz mjeru HZZ-a

13.10.2022.

NATJEČAJ ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA KROZ MJERU HZZ-a „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ za radno mjesto Stručni suradnik-psiholog , 1 izvršitelj,  na određeno vrijeme od 12 mjeseci u punom radnom vremenu. Uvjete za prijavu na ovaj natječaj

Natječal: stručni suradnik- edukacijski rehabilitator

20.06.2022.

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13., 152./14., 7/17., 68/18., 98/19, 64/20), i članka  5.  Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Poljoprivrednoj,

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Poljoprivredne, prehrambene i veterinarske škole Stanka Ožanića – 11. 5.  2022.

11.05.2022.

Natječaj možete preuzeti ovdje: Natječaj za ravatelja/cu   Klasa: 602-03/22-06/01 Urbroj: 2198-1-73-22-2 Zadar, 6. svibnja  2022. Na temelju članka 40.  Zakona o ustanovama (“Narodne novine”, br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. i 127/19.), članka  127.

Obavijest o izboru kandidata

25.04.2022.

Poštovana/i, temeljem raspisanog Natječaja objavljenog na mrežnoj stranici i Oglasnoj ploči Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici i Oglasnoj ploči Škole, te nakon provedenog postupka vrednovanja kandidata putem razgovora/intervjua i uz dobivenu

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

18.03.2022.

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13., 152./14., 7/17., 68/18., 98/19, 64/20), i članka  5.  Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Poljoprivrednoj,

[cn-social-icon]