Završni rad

Vremenik izrade i obrane završnog rada u šk. god. 2020./2021.

Sadržaj vremenika:

 • rokovi za izbor teme
 • prijava obrane završnog rada
 • rokovi za izradbu i predaju završnog rada
 • rokovi obrane završnog rada
 • ratum uručivanja svjedodžbi o završnom radu

 

ZIMSKI ROK

 1. Donošenje tema za završni rad: do 19. listopada 2020. Rok za izbor teme: do 31. listopada 2020.
 2. Prijava obrane završnog rada: 26. i 27. studenog 2020.
 3. Rok za izradbu i predaju završnog rada: 21. – 22. siječnja 2021.
 4. Rok obrane završnog rada: 11. i 12. veljače 2021.
 5. Uručivanje svjedodžbi o završnom radu: 19. veljače 2021.

 

LJETNI ROK

 1. Donošenje tema za završni rad: do 19. listopada 2020. Rok za izbor teme: do 30. listopada 2020.
 2. Prijava obrane završnog rada: 25. i 26.ožujka 2021.
 3. Rok za izradbu i predaju završnog rada: 27. i 28. svibnja 2021.
 4. Rok obrane završnog rada: 8. -10. lipnja 2021.
 5. Uručivanje svjedodžbi o završnom radu: 30. lipnja 2021.

 

JESENSKI ROK

 1. Donošenje tema za završni rad: do 19. listopada 2020. Rok za izbor teme: do 30. listopada 2020.
 2. Prijava obrane završnog rada: 23. i 24. lipnja 2021.
 3. Rok za izradbu i predaju završnog rada: 6. i 7. srpnja 2021.
 4. Rok obrane završnog rada: 24. i 25. kolovoza 2021.
 5. Uručivanje svjedodžbi o završnom radu: 27. kolovoza 2021.

 

Upute za pisanje Završnog rada možete skinuti ovdje. UPUTE ZA PISANJE ZAVRŠNOG RADA (1)

Share This: