Natječaj za prijem pripravnika kroz mjeru HZZ-a

NATJEČAJ
ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA KROZ MJERU HZZ-a „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ za radno mjesto

Stručni suradnik-psiholog , 1 izvršitelj,  na određeno vrijeme od 12 mjeseci u punom radnom vremenu.

Uvjete za prijavu na ovaj natječaj ostvaruje:
–           nezaposlena osoba koja je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s najviše 6 mjeseci osiguranja u obrazovnoj razini u kojoj se prvi put zapošljavaju.
–          ima odgovarajuću struku  prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr,  90/11., 16/12., 86/12.,94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19, 64/20) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine 1/96. i 80/99.), za obavljanje poslova radnog mjesta stručnog suradnika-psihologa.

Kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz vlastoručno potpisanu prijavu dostaviti:
–          životopis
–          diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
–          dokaz o državljanstvu
–          uvjerenje o nekažnjavanju u smislu čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci)
–          dokaz  o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

Cijeli natječaj možete preuzeti ovdje:

Natječaj-pripravništvo-stručni-suradnik-psiholog PDF

Natječaj-pripravništvo-stručni-suradnik-psiholog

Natječaj je otvoren od 14.  do 21. 10. 2022.  godine.

Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati.

10/13/2022

 

 

 

Share This: