Vertikalna prohodnost za školsku godinu 2023./2024.

Pravilnik o uvjetima i načinu nastavka obrazovanja na višu razinu kvalifikacije

Članak 24. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N. N. 87/08, 86/09, 92/10,
105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnik o
uvjetima i načinima obrazovanja za višu razinu kvalifikacije (NN 8/16, 126/2021) propisuje:


1. Učenik koji je stekao nižu razinu srednjeg obrazovanja može nastaviti obrazovanje u trogodišnjem strukovnom programu obrazovanja u statusu redovitoga učenika.
2. Učenik koji je završio obrazovni program u trajanju od tri godine može nastaviti obrazovanje u četverogodišnjem ili petogodišnjem strukovnom programu obrazovanja u statusu redovitoga učenika.
3. Učenik iz stavaka 1. i 2. ovoga članka može nastaviti obrazovanje za višu razinu kvalifikacije u roku od dvije godine od dana završetka niže razine srednjega obrazovanja odnosno od završetka trogodišnjega obrazovnog programa.
4. Srednje obrazovanje radi stjecanja više razine kvalifikacije učenik nastavlja u skladu sa zakonima koji uređuju djelatnost odgoja i obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi i strukovno obrazovanje.
5. Obrazovanje radi stjecanja više razine kvalifikacije može se nastaviti, u pravilu, unutar istog obrazovnog sektora u kojemu je stečeno prethodno obrazovanje.
6. Obrazovanje može nastaviti učenik čiji prosjek ocjena svih razreda srednjeg strukovnog obrazovanja u prethodno završenome strukovnom obrazovanju iznosi najmanje 3,50 zaokruženo na dvije decimale.
7. Ostvarivanje prava nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije uvjetuje se polaganjem razlikovnih odnosno dopunskih ispita koje određuje Nastavničko vijeće škole.

Obrazovanje radi stjecanja više razine kvalifikacije može se u PPVS Stanka Ožanića, Zadar nastaviti, u pravilu, unutar istoga obrazovnog sektora u kojemu je stečeno prethodno strukovno obrazovanje.
Učenik odnosno roditelj ili skrbnik malodobnog učenika obvezan je do 5. srpnja 2023. godine podnijeti Školi pisani zahtjev za nastavkom obrazovanja uz koji je obvezan priložiti:


1. Izvornike ili ovjerene preslike prethodno stečenih razrednih svjedodžbi
2. Svjedodžba o završenom obrazovanju


Rok za predaju ZAHTJEVA  je  05. srpnja 2023. godine.

U nastavku možete preuzeti dokumente:

Zahtjev_za_nastavkom_obrazovanja_2023.

NASTAVAK OBRAZOVANJA

Share This: