Državna matura: nove obavijesti

Nove obavijesti preuzete sa stranica https://www.postani-student.hr/ i https://www.ncvvo.hr/ – U centru mature. Svim maturantima se preporuča redovito praćenje ove stranice.

Uplate, naknadne prijave, promjene i odjave ispita

Naknadne prijave, promjene, odjave i uplate ispita državne mature propisane su Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o polaganju državne mature članak 10. i 11. Danas 9. svibnja 2020. na snagu je stupio Pravilnik o dopunama Pravilnika o polaganju državne mature kojim se omogućava, a iznimno za vrijeme važenja Odluke o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 u Republici Hrvatskoj u odnosu na koju je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju, u slučaju promjene Kalendara prijavljeni ispiti koji nisu prijavljeni mogu se prijaviti, promijeniti, odjaviti i uplatiti najkasnije u roku 8 dana od promjene Kalendara ispita.

U skladu s navedenim rokovi su:

– naknadna prijava ispita do 15. svibnja 2020.

– naknadna promjena ispita do 15. svibnja 2020.

– naknadna odjava ispita do 15. svibnja 2020.

– uplata ispita do 15. svibnja 2020.

Način navedenih postupaka ostaje nepromijenjen, a objavljen je u obavijesti na ovoj mrežnoj stranici 17.veljače 2020.

Upute HZJZ za DM 2019./20 https://mk0ncvvot6usx5xu4d.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2020/05/Upute-za-provedbu-drzavne-mature-tijekom-epidemije-koronavirusa_I_BLOK.pdf

Kalendar i vremenik polaganja ispita državne mature u šk. god. 2019./2020. – ljetni rok – NOVO

https://mk0ncvvot6usx5xu4d.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2020/05/Kalendar-i-vremenik-provedbe-ispita-%E2%80%93-ljetni-rok-2019_2020-FINALE-4.pdf

Share This: