Europska noć istraživača – BLUE CONNECT

U petak, 30. rujna 2022., u Providurovoj palači u Zadru, održana je Europska noć istraživača, u sklopu projekta Reconnect Science with the Blue Society – BLUE CONNECT, koje provodi Sveučilište u Zadru. Glavni cilj projekta je prezentiranje istraživanja i znanosti na jasan način i poticanje javnosti, osobito djece i mladih, u znanost. Teme ovogodišnje Europske noći istraživača bile su: karcinom, prilagodba klimatskim promjenama uključujući društvenu transformaciju, zdravi oceani, mora obalne i kopnene vode, klimatski neutralni i pametni gradovi, te zdravlje tla i hrane.

U događanju je sudjelovala i Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića, u radionici zdrave prehrane “Mediteranskom prehranom protiv zločestih bolesti“. Djeca su imala priliku slagati tanjur svoje zdrave prehrane i kušati mediteranske plodove iz košare. Sudjelovali su učenici 3. B razreda: Dominik Dražina, Ema Ukalović, Barbara Marin, Paula Surać i Manuela Kadi. Od nastavnika su sudjelovale Melita Ivanac, Nita Šarić i Ingrid Trninić.

10/05/2022

Share This: