Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

U prilogu možete pogledati Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu.  Godisnje_izvjesce

Share This: