Javni poziv: pomoćnik u nastavi ili stručni komunikacijski posrednik

U sklopu projekta „Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka za školsku godinu 2023./2024.“ koji će biti prijavljen na Otvoreni poziv Ministarstva znanosti i obrazovanja za dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza VI.“, u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ i temeljem članka 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/2019, 64/2020 i 151/2021) Zadarska županija objavljuje

JAVNI POZIV

ZA ZAINTERESIRANE OSOBE ZA OBAVLJANJE POSLOVA

POMOĆNIKA U NASTAVI ILI STRUČNOG KOMUNIKACIJSKOG POSREDNIKA ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA – PARTNERIMA U PROJEKTU U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./2024.

Cijeli dokument možete preuzeti ovdje: Javni poziv

Pozivom je predviđen odabir i zapošljavanje zainteresiranih osoba na poslovima pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika u osnovnim i srednjim školama Zadarske županije – partnerima u projektu „.Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka za školsku godinu 2023./2024.“ i ostalim školama, koje nisu partneri u spomenutom projektu, a s ciljem povećanja socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u osnovnim i srednjim školama Zadarske županije.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva podnose se na adresu:

Javna ustanova Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

Put Murvice 14

23000, Zadar

Javni poziv objavit će se na službenoj WEB stranici Zadarske županije (http://www.zadarska-zupanija.hr/ i web stranicama škola partnera u projektu.

Više na: Zadarska županija

08/17/2023

 

 

 

Share This: