JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa ( nastavnik /ca povijesti)

NASTAVNIK/CA POVIJESTI

 

Radno mjesto

 ZADAR, ZADARSKA ŽUPANIJA


 1


 Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa


 Puno radno vrijeme


 Nema smještaja


 Djelomično


 17.10.2017.


 25.10.2017.


 

Posloprimac

 Fakultet, akademija, magisterij, doktoratJAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u 2017. godini nezaposlenim osobama bez radnog iskustva u zvanju za koje su se obrazovale neovisno o tome je li stručni ispit ili radno iskustvo, zakonom ili drugim propisom utvrđeno kao uvjet za obavljanje poslova radnog mjesta određenog zanimanja.
Zahtjev za Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa mogu podnijeti poslodavci za:
– osobu koja  nije starija od 29 godina te je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba HZZ-a i ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje, i  koja, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju, nema više od jedne godine staža u zvanju u kojem se obrazovala
Poslodavci koji mogu koristiti sredstva za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa:
– poslodavci kod kojih je Zakonom ili zakonskim propisom obavezan stručni ispit ili radno iskustvo za zapošljavanje.

Zahtjevi za dodjelu sredstava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa te propisana dokumentacija predaju se na propisanom obrascu u područnom uredu Zavoda, prema sjedištu poslodavca.
Uvjeti i načini za korištenje sredstava za provođenje mjera u 2017. godini, kao i potrebna dokumentacija i obrasci zahtjeva dostupni su na web stranicama Zavoda : www.hzz.hr.
Uz prijavu kandidati/kandidatkinje dužni su priložiti:
1. životopis
2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)
3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili potvrde o stečenoj stručnoj spremi)
4. uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci )


 

Poslodavac

 Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića


 pismena zamolba: 23000 Zadar , Dr. Franje Tuđmana 24/H


Share This: