Natječaj za radna mjesta

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13., 152./14., 7/17., 68/18., 98/19, 64/20), i članka 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Poljoprivrednoj, prehrambenoj i veterinarskoj školi Stanka Ožanića, Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića, Zadar, dr. Franje Tuđmana 24/H, 23000 Zadar raspisuje:

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:
1. nastavnik računalstva, na određeno nepuno radno vrijeme, 3 sata nastave tjedno, s ukupnom pripadajućom količinom radnog vremena, do 31. 8. 2022. , 1 izvršitelj

Natječaj- računalstvo

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:
1. nastavnik poljoprivredne grupe predmeta, na određeno nepuno radno vrijeme, 11 sati nastave tjedno s ukupnom pripadajućom količinom radnog vremena, do 31. 8. 2022., 1 izvršitelj

Natječaj polj. grupa predmeta

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:
1. nastavnik prehrambene grupe predmeta, na određeno nepuno radno vrijeme, 3 sata nastave tjedno, s ukupnom pripadajućom količinom radnog vremena, do 31. 8. 2022., 1 izvršitelj

Natječaj preh. grupa predmeta

Natječaj je otvoren od 22. do 29. 12. 2021. godine.
Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati.

12/21/2021

Share This: