Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13., 152./14., 7/17., 68/18., 98/19, 64/20), i članka  5.  Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Poljoprivrednoj, prehrambenoj i veterinarskoj školi Stanka Ožanića, Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića, Zadar,  dr. Franje Tuđmana 24/H, 23000  Zadar  raspisuje

                   NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

 

nastavnik  engleskoga jezika,  na određeno nepuno radno vrijeme, 4 sata nastave tjedno, s ukupnom pripadajućom količinom radnog vremena,  do 31. 8. 2022., 1 izvršitelj

 

nastavnik  engleskoga jezika,  na određeno nepuno radno vrijeme, 8 sati nastave tjedno, s ukupnom pripadajućom količinom radnog vremena,  neplaćeni dopust, odnosno mirovanje radnog odnosa  do 28. veljače 2023., 1 izvršitelj

 

Natječaj je otvoren od 18.  do 26. 3. 2022.  godine. Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati.

DOKUMENTACIJA:

Natječaj engleski jezik 1

Natječaj engleski jezik 2

03/18/2022

 

 

Share This: