Nova izvannastavna aktivnost: biosigurnost i biozaštita

Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića jedna je od osamdeset škola u Hrvatskoj koje sudjeluju u pilot- projektu Biosigurnost i biozaštita, nastalom zbog okolnosti vezanih uz epidemiju koronavirusa. Ovaj pilot- projekt organiziran je zbog potrebe dodatne edukacije svih uključenih u nastavni proces (učenici, učitelji, nastavnici, stručni suradnici) u očuvanju ljudskog zdravlja i prevenciju zaraznih bolesti.

Klinika za infektivne bolesti ‘Dr. Fran Mihaljević’ i Hrvatsko društvo za biosigurnost i biozaštitu, u partnerstvu s Osnovnom školom Vijenac iz Osijeka, pokrenuli su pilot-projekt Biosigurnost i biozaštita kao izvannastavnu aktivnost u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj. Voditeljica projekta je ravnateljica Klinike za infektivne bolesti, prof. dr. sc. Alemka Markotić, a  nacionalni koordinator za osnovne i srednje škole je mr. sc. Maja Kassa, učiteljica geografije u Osnovnoj školi Vijenac Osijek.

Pilot-projekt se provodi  u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj u sklopu izvannastavne aktivnosti Biosigurnost i biozaštita od 35 sati godišnje u školskog godini 2020./2021. Voditeljica ove izvannastavne aktivnosti za našu školu je nastavnica Blaželjka Marić, a s njom projekt provode nastavnice Melita Ivanac, Sayonara Mršić, Linda Segarić i Sanja Šimac.

Ono što je posebno zanimljivo jest da je na kraju nastavne godine planirano i natjecanje učenika u stečenim vještinama te prezentacija rezultata istraživačkih radova i postera.

09/18/2020

Share This: