Obavijest o rezultatima natječaja

O B A V I J E S T

o rezultatu izbora po natječaju od 7. veljače 2024. godine

Ravnateljica PPVS Stanka Ožanića, Zadar prema raspisanom natječaju objavljenom 7. veljače 2024. godine na oglasnim pločama i mrežnim stranicama PPVS Stanka Ožanića, Zadar i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za izbor:

1. Nastavnik/ca računalstva – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno, nepuno radno vrijeme – 3 sata nastave tjedno i pripadajuću količinu ukupnog radnog vremena

2. Nastavnik/ca skupine strukovnih predmeta u području poljoprivrede – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno, nepuno radno vrijeme – 17 sati nastave tjedno i pripadajuću količinu ukupnog radnog vremena

3. Nastavnik/ca praktične nastave u programu obrazovanja za zanimanje agroturistički tehničar – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno, nepuno radno vrijeme – 3 sata nastave tjedno i pripadajuću količinu ukupnog radnog vremena

4. Nastavnik/ca matematike – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno, nepuno radno vrijeme – 3 sata nastave tjedno i pripadajuću količinu ukupnog radnog vremena

5. Nastavnik/ca turizma i marketinga – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno, nepuno radno vrijeme – 2 sata nastave tjedno i pripadajuću količinu ukupnog radnog vremena

6. Nastavnik/ca ugostiteljskog posluživanja – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno, nepuno radno vrijeme – 2 sata nastave tjedno i pripadajuću količinu ukupnog radnog vremena

7. Nastavnik/ca Hrvatskog jezika – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno, nepuno radno vrijeme – 2 sata nastave tjedno i pripadajuću količinu ukupnog radnog vremena

U provedenom postupku, ravnateljica Škole je uz prethodnu suglasnost Školskog odbora danoj na sjednici održanoj 11. ožujka 2024. godine donijela

O D L U K U

o izboru radnika

1. NITA ŠARIĆ, za nastavnika/cu računalstva – 1 izvršitelj/ica, na određeno, nepuno radno vrijeme – 3 sata nastave tjedno i pripadajuću količinu ukupnog radnog vremena od 12. ožujka 2024. g. u PPVS Stanka Ožanića, Zadar, a najduže do 7. srpnja 2024. godine sukladno odredbama članka 107. stavak 13. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama.

2. PETRA NEKIĆ, za nastavnika/icu skupine strukovnih predmeta u području poljoprivrede – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno, nepuno radno vrijeme – 17 sati nastave tjedno i pripadajuću količinu ukupnog radnog vremena od 12. ožujka 2024. g. u PPVS Stanka Ožanića, Zadar.

3. NITA ŠARIĆ, za nastavnika/cu praktične nastave u programu obrazovanja za zanimanje agroturistički tehničar – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno, nepuno radno vrijeme – 3 sata nastave tjedno i pripadajuću količinu ukupnog radnog vremena od 12. ožujka 2024. godine.

4. PAOLA VULINOVIĆ PEROŠ, za nastavnika/cu matematike – 1 izvršitelj/ica, na određeno, nepuno radno vrijeme – 3 sata nastave tjedno i pripadajuću količinu ukupnog radnog vremena od 12. ožujka 2024. g. u PPVS Stanka Ožanića, Zadar, a najduže do 7. srpnja 2024. godine sukladno odredbama članka 107. stavak 13. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama.

5. DANIJELU RIMANIĆ, za nastavnika/cu turizma i marketinga – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno, nepuno radno vrijeme – 2 sata nastave tjedno i pripadajuću količinu ukupnog radnog vremena od 12. ožujka 2024. g. u PPVS Stanka Ožanića, Zadar.

6. SOFIJA MIHALJEVIĆ RAKIĆ, za nastavnika/cu ugostiteljskog posluživanja – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno, nepuno radno vrijeme – 2 sata nastave tjedno i pripadajuću količinu ukupnog radnog vremena od 12. ožujka 2024. g. u PPVS Stanka Ožanića, Zadar.

7. ANTONIJA MITROVIĆ, za nastavnika/cu Hrvatskog jezika – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno, nepuno radno vrijeme – 2 sata nastave tjedno i pripadajuću količinu ukupnog radnog vremena od 12. ožujka 2024. g. u PPVS Stanka Ožanića, Zadar.

Ravnateljica Jelena Gulan, mag.ing.

Cijeli dokument možete preuzeti ovdje: Obavijest o rezultatu izbora po natječaju 7.-15.02.2024.

 

 

 

 

 

 

 

 

Share This: