Obavijest o rezultatu natječaja: engleski jezik

O B A V I J E S T

o rezultatu izbora po natječaju od 16. veljače 2024. godine

Ravnateljica PPVS Stanka Ožanića, Zadar prema raspisanom natječaju objavljenom 16. veljače 2024. godine na oglasnim pločama i mrežnim stranicama PPVS Stanka Ožanića, Zadar i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za izbor:

1. Nastavnik/ca Engleskog jezika – 1 izvršitelj/ica, na određeno, nepuno radno vrijeme, 2 sata nastave tjedno, s ukupnom pripadajućom količinom radnog vremena, (zamjena za djelatnicu na rodiljnom i roditeljskom dopustu)

U provedenom postupku, ravnateljica Škole je uz prethodnu suglasnost Školskog odbora danoj na sjednici održanoj 11. ožujka 2024. godine donijela

O D L U K U

o izboru radnika

1. MARA NARANČIĆ, prijava za nastavnika/icu Engleskog jezika – 1 izvršitelj/ica, na određeno, nepuno radno vrijeme, 2 sata nastave tjedno, s ukupnom pripadajućom količinom radnog vremena, (zamjena za djelatnicu na rodiljnom i roditeljskom dopustu)

                                                                                  Ravnateljica Jelena Gulan, mag.ing.

Cijeli dokument možete preuzeti ovdje: Obavijest o rezultatu natječaja -Engleski jezik     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share This: