Popis odabranih udžbenika za 2017./2018. školsku godinu

Ovdje možete vidjeti popis odabranih udžbenika za sva zanimanja za 2017./2018. školsku godinu.

  1. Poljoprivredni tehničar- opći
  2. Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut
  3. Agroturistički tehničar
  4. Cvjećar
  5. Pomoćni cvjećar
  6. Prehrambeni tehničar
  7. Tehničar nutricionist
  8. Pekar Pomoćni pekar
  9. Mesar
  10. Veterinarski tehničar 

Share This: