Raspored sati za dopunski rad (produžna)

 Raspored sati za dopunski rad  (produžna)   odrzava se u jutarnjoj smjeni, osim 19.06; 20.06 i 26.06. u popodnevnoj smjeni.

Share This: