Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma PPVS Stanka Ožanića, Zadar dostupan je u EOJN RH na sljedećem linku: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Share This: