Sjednica Školskog odbora

Na temelju članka 44. Statuta Poljoprivredne, prehrambene i veterinarske škole Stanka Ožanića, Zadar predsjednica Školskog odbora Anastazia Milardović   s a z i v a  23. sjednicu Školskog odbora koja će se održati u četvrtak, 30. ožujka  2023.,  s početkom u 15.45 sati  u Uredu ravnateljice Škole.

Predlaže se sljedeći

D n e v n i   r e d :

 

  1. Ovjera Zapisnika sa 22.-ge sjednice Školskog odbora od 8. ožujka 2023. održane elektronskim putem
  2. Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu i njegovo obrazloženje
  3. Upisi u školskoj godini 2023./2024.
  4. Troškovi školarine za strane državljane
  5. Izmjena Godišnjeg plana i programa (radno vrijeme tajnik, samovrednovanje-Povjerenstvo)
  6. Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa temeljem raspisanog natječaja za spremačicu, određeno vrijeme, zamjena za bolovanje
  7. Prethodna suglasnost za raspisivanje natječaja za kuharstvo po dobivenoj suglasnosti MZO
  8. Razno

03/27/2023

Školski odbor poziv-23. sjednica

Share This: