Sjednica Školskog odbora

Na temelju članka 44. Statuta Poljoprivredne, prehrambene i veterinarske škole Stanka Ožanića, Zadar, predsjednica Školskog odbor Anastazia Milardović s a z i v a sjednicu Školskog odbora koja će se održati u srijedu, 22. prosinca 2021., s početkom u 10.00 sati u Uredu ravnateljice Škole.

D n e v n i   r e d :

1. Ovjera Zapisnika sa sjednice Školskog odbora od 25. 11. 2021.
2. Financijski plan za 2022. i Projekcija financijskog plana za 2023. i 2024. godinu.
3. Imenovanje Povjerenstva za popis financijske i nefinancijske imovine.
4. Ostalo.

Poziv:Školski odbor poziv

12/20/2021

Share This: