Sjednica Školskog odbora – poziv

Na temelju članka 44. Statuta Poljoprivredne, prehrambene i veterinarske škole Stanka Ožanića, Zadar

 

s a z i v a m

 

  1. sjednicu Školskog odbora koja će se održati u srijedu, 25. siječnja 2023.,  s početkom u 10.30    u Uredu ravnateljice Škole. Predlažem sljedeći

 

D n e v n i   r e d :

 

  1. Ovjera Zapisnika sa sjednice  Školskog odbora od 29. 12. 2022.
  2. Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa temeljem raspisanog Natječaja za tajnika/cu Škole (pola radnog vremena).
  3. Ostalo.

Predsjednica Školskog odbora:

 

Anastazia Milardović, dipl. ing.

 

Cijeli dokument možete preuzeti ovdje: Školski odbor poziv (5)

 

 

Share This: