Sjednica Školskog odbora: poziv

Na temelju članka 44. Statuta Poljoprivredne, prehrambene i veterinarske škole Stanka Ožanića, Zadar

 

s a z i v a m

 

 1. sjednicu Školskog odbora koja će se održati u petak, 16. prosinca 2022.,  s početkom u 9.30h  u Uredu ravnateljice Škole. Predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d :

 1. Ovjera Zapisnika sa sjednica  Školskog odbora od 7. 10. 2022., 13. 10. 2022. (elektronskim putem) i 14. 11. 2022. (elektronskim putem).
 2. Suglasnost za zasnivanje radnog odnosa temeljem raspisanog Natječaja.
 3. Suglasnost za prijedlog statutarnih izmjena.
 4. Odluka o usklađenju vrijednosti imovine u analitičkom knjigovodstvu imovine i financijskom knjigovodstvu Škole.
 5. Imenovanje Povjerenstva za popis financijske i nefinancijske imovine.
 6. Ostalo.

 

Predsjednica Školskog odbora:

Anastazia Milardović, dipl. ing.

 

Dostaviti:

 1. Članovima Školskog odbora
 2. Ravnateljici, tajnici
 3. Oglasna ploča
 4. Web-stranica Škole
 5. Pismohrana Škole

 

Poziv možete preuzeti ovdje: Školski odbor poziv

12/14/2022

Share This: