Sjednica Školskog odbora: poziv

Na temelju članka 44. Statuta Poljoprivredne, prehrambene i veterinarske škole Stanka Ožanića, Zadar  predsjednica Školskog odbora Anastazia Milardović s a z i v a 24sjednicu Školskog odbora koja će se održati u četvrtak, 25. svibnja  2023.,  s početkom u 16.00 sati  u Uredu ravnateljice Škole.

D n e v n i   r e d :

 

  1. Ovjera Zapisnika sa 23.-će sjednice Školskog odbora održane 30. ožujka 2023.
  2. Usvajanje Izvješća o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih programa te mjerama poduzetim u cilju zaštite prava učenika škole u prvom odgojno-obrazovnom razdoblju šk.god. 2022./2023.
  3. Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa temeljem raspisanog natječaja za nastavnika računalstva, 1 izvršitelj/ica, na određeno, puno radno vrijeme, zamjena za porodiljski dopust,
  4. Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa temeljem raspisanog natječaja za nastavnika kuharstva, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 2 sata nastave tjedno, s ukupnom pripadajućom količinom radnog vremena
  5. Izmjene i Prijedlog dopune financijskog plana za 2023. godinu
  6. Razno

Cijeli dokument možete preuzeti ovdje: Školski odbor poziv-24. sjednica

05/24/2023

Share This: