Školski odbor- poziv

Na temelju članka 44. Statuta Poljoprivredne, prehrambene i veterinarske škole Stanka Ožanića, Zadar predsjednica Školskog odbora Poljoprivredne, prehrambene i veterinarske škole Stanka Ožanića, Zadar saziva 21. sjednicu Školskog odbora koja će se održati u utorak, 28. veljače 2023.,  s početkom u 16.30 sati  u Uredu ravnateljice Škole.

Predlaže se sljedeći dnevni red:

 

  1. Ovjera Zapisnika sa 20. –te sjednice Školskog odbora od 9. 2. 2023.
  2. Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa temeljem raspisanog Natječaja za nastavnika poljoprivredne grupe predmeta, nastavnika prehrambene grupe predmeta, nastavnika računalstva i nastavnika matematike
  3. Usvajanje Odluke o rasporedu rezultata poslovanja za 2022. godinu
  4. Ostalo.

Cijeli dokument možete preuzeti ovdje: Školski odbor poziv

Share This: