STRATEŠKO REGIONALNO PILOTIRANJE PODUZETNIŠTVA KAO KLJUČNE KOMPETENCIJE

Naša Škola uključila se u Međunarodni pilot projekt učenje za poduzetništvo u sklopu SEECEL-a ( regionalni centar za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje jugoistočne europe) South East European Centre for Entrepreneurial Learning.

Države uključene u ovaj projekt su Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Srbija i Turska. U prilogu možete pogledati smjernice projekta, aktivnosti, relizaciju – akcijski plan. SEECEL poduzetništvo engleski

Share This: