Vertikalna prohodnost

Učenik  odn. roditelj ili skrbnik malodobnoga učenika koji je  završio trogodišnji obrazovani program, a žele kroz redovni obrazovni sustav nastaviti obrazovanje u četverogodišnjem programu, obvezan je podnijeti pisani zahtjev za nastavkom obrazovanja u tajništvo Škole do 5. srpnja tekuće školske godine (2019./2020.).

Potrebni dokumenti:

  1. Zahtjev (prijava)
  2. Izvornike ili ovjerene preslike svjedodžbi 1., 2., i 3. razreda
  3. Izvornik ili ovjerenu presliku svjedodžbe o završenom obrazovanju

Obrazovanje u pravilu traje 2 godine pri čemu se tijekom prve godine polažu razlikovni ispiti, a u drugoj se upisuje četvrti razred koji učenik mora redovno pohađati.

Obrazovanje radi stjecanja više razine kvalifikacije može se nastaviti, u pravilu, unutar istoga obrazovnog sektora u kojemu je stečeno prethodno strukovno obrazovanje.

Obrazovanje može nastaviti učenik čiji prosjek ocjena svih razreda srednjega strukovnog obrazovanja u prethodno završenome strukovnom obrazovanju iznosi najmanje 3,50 zaokruženo na dvije decimale.

06/10/2020

 

Share This: