Zaključci sa sjednice Školskog odbora

  • sjednica Školskog odbora

 

ZAKLJUČCI

 

  1. sjednice Školskog odbora Poljoprivredne, prehrambene i veterinarske škole Stanka Ožanića, Zadar

održane   29. prosinca 2022.  godine u 10.00 sati

 

Prisutni su svi članovi Školskog odbora te se utvrđuje da su pri donošenju odluka po točkama dnevnog reda odlučivali:  Anastazia Milardović, predsjednica Školskog odbora, Iva Martinović, član, Višnja Sikirić, član i Alenko Kovač, član.

 

 

Ad 1.)

Bez rasprave i primjedbi,  Zapisnici sa sjednica  Školskog odbora od 16. 12. 2022. i od 22. 12. 2022. (elektronski putem)   ovjerovljeni  su jednoglasno.

 

Ad 2.)

Školski odbor dao je prethodnu suglasnost za Plan nabave za 2023. godinu.

 

Ad3)

Školski odbor dao je, temeljem raspisanog Natječaja, prethodnu suglasnost ravnateljici Škole za zasnivanje radnog odnosa za:

 

  • Antoniju Mitrović, nastavnicu hrvatskoga jezika,    na određeno nepuno radno vrijeme, 10 sati u nastavi tjedno s ukupnom pripadajućom količinom radnog vremena, zamjena za ostvareno pravo njege djeteta najdulje do njegove 8. godine života.

 

Ad4)

Školski odbor je dao prethodnu suglasnost za:

 

  • raspisivanje natječaja za nastavnika/cu računalstva, 3 sata nastave tjedno s ukupnom pripadajućom količinom radnog vremena, do 31. 8. 2023.;
  • raspisivanje natječaja za nastavnika/cu poljoprivredne grupe predmeta, 20 sati nastave tjedno s ukupnom pripadajućom količinom radnog vremena, do 31. 8. 2023.;
  • raspisivanje natječaja za nastavnika/cu prehrambene grupe predmeta, 4 sata nastave tjedno s ukupnom pripadajućom količinom radnog vremena, do 31. 8. 2023.;
  • raspisivanje natječaja za nastavnika/cu matematike, 3 sata nastave tjedno s ukupnom pripadajućom količinom radnog vremena, do 31. 8. 2023.

 

A5)

 

  • Ravnateljica Škole izvijestila je Školski odbor da je Paola Vulinović, nastavnica fizike položila stručni ispit i time zadovoljila uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
  • Nastavnica hrvatskoga jezika Antonija Mitrović će do kraja nastavne godine imati 2 dodatna sata (ukupno 70 sati). Temeljem članka 4. Pravilnika o provođenju pripremne i dopunske nastave za učenike koji ne znaju ili nedostatno znaju hrvatski jezik i nastave materinskog jezika i kulture države podrijetla učenika (NN, 15/2013.), Škola je pri upisu dužna provesti provjeru standardiziranim ispitom znanja iz hrvatskoga jezika, a koju je  provelo stručno povjerenstvo  Škole.  Temeljem mišljenja povjerenstva utvrđeno je da je učenici Elli Stipčević potrebna dopunska nastava iz hrvatskoga jezika od ukupno 70 sati u 2022./2023. školskoj godini (do kraja nastavne godine).
  • Temeljem članka 107. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i suglasnosti MZO, dana je prethodna suglasnost Školskog odbora da se nastavnici Etike Bruni Bišćan norma nadopuni za 5 sati u nastavi tjedno, a isto tako i nastavnici Jeleni Knežević, nastavnici engleskoga jezika za 2 sata u nastavi tjedno.

 

 

Predsjednica Školskog odbora:

 

Anastazia Milardović, dipl. ing.

Cijeli dokument možete preuzeti ovdje: Skraćeni zapisnik ŠO 29. 12. 2022

 

 

 

Share This: