Zapisnik i odluka o odabiru

Zapisnik i odluku o odabiru održavanja nasada vinograda možete preuzeti ovdje:

Zapisnik o otvaranju ponuda

Odluka o odabiru

02/22/2021

Share This: