Natječaj za radno mjesto

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: nastavnik  matematike,  na neodređeno nepuno radno vrijeme,  10 sati u nastavi tjedno s pripadajućom količinom ukupnog radnog vremena, 1 izvršitelj, možete preuzeti ovdje: Natječaj 2020-21

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu škole: Poljoprivredna, prehrambena i veterinarka škola Stanka Ožanića, dr. Franje Tuđmana 24/H, 23 000,  Zadar, s naznakom „za Natječaj“.

Natječaj je otvoren od  7.  do 15. 5. 2021.  Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

05/06/2021

Share This: