Dopunski rad – raspored

Dopunski rad počinje u četvrtak, 29. lipnja 2023., prema priloženom rasporedu:

1. a 1. b 1. c 1. e 2. a 2. b 2. c 2. e

Dodatak za 1. A razred: 

 

 

Share This: