Javni poziv za stručno osposobljavanje

Na temelju Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ br. 57/12, 120/12), a u cilju korištenja mjere „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područni ured u Zadru  te Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08.,86/09, 92/10., 105/10., 90/11.,16/12.,86/12., 94/13., 152/14., 7/17)  Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića, Zadar  iskazuje interes i potrebu za prijem polaznika za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa  i objavljuje JAVNI POZIV za prijem na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa:

magistra/ru  knjižničarstva, za stručnog suradnika-knjižničara 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme – 12 mjeseci

Dokument možete preuzeti ovdje: JAVNI POZIV ZA STRUČNO OSPOSOBLjAVANJE

09/17/2018

 

Share This: