UPIS – DOSTAVA DOKUMENTACIJE

 

Učenici koji su stekli pravo upisa trebaju u školu donijeti:

 1. UPISNICU, potpisanu od strane učenika i roditelja
 2. Liječnička svjedodžba o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija i to:

 

 • Agroturistički tehničar: liječnička svjedodžba medicine rada
 • Cvjećar: potvrda nadležnog školskog liječnika
 • Mesar: liječnička svjedodžba medicine rada
 • Pekar: liječnička svjedodžba medicine rada
 • Poljoprivredni tehničar-fitofarmaceut: liječnička svjedodžba medicine rada
 • Prehrambeni tehničar: potvrda nadležnog školskog liječnika
 • Tehničar nutricionist: potvrda nadležnog školskog liječnika
 • Veterinarski tehničar: liječnička svjedodžba medicine rada

 

 1. Dokumentaciju kojom dokazuje dodatna prava na upis ukoliko su ga ostvarili

 

DOKUMENTE TREBA DOSTAVITI:

OD  11.   DO 14. 7. 2016. OD 8,OO DO 14,00 SATI

15.7. 2016. OD 8,00 DO 16,00 SATI U ŠKOLU

 

Kandidati koji u školu ne dostave upisnicu te liječničku svjedodžbu gube pravo na upis i upućuju se na slijedeći upisni rok.

Share This: