Upute za učenike (završni razredi)

UPUTE ZA UČENIKE koji školske godine 2019./2020. završavaju 4./5. razred u Republici Hrvatskoj

Učenici koji u ovoj školskoj godini završavaju četverogodišnje ili petogodišnje srednje obrazovanje u redovnom sustavu obrazovanja u Republici Hrvatskoj prijavljuju se u sustav svojim elektroničkim identitetom iz sustava AAI@EduHr (korisničkom oznakom i lozinkom) koje im dodjeljuje administrator imenika škole.

Kada se učenik prvi put prijavi u sustav na mrežnoj stranici www.postani-student.hr sa svojim elektroničkim identitetom iz sustava AAI@EduHr (korisničkom oznakom i lozinkom), treba upisati broj svojega mobilnog telefona na koji želi SMS-porukom primiti PIN i TAN.
PIN je osobni identifikacijski broj koji služi za dodatnu zaštitu i privatnost podataka svakoga učenika. TAN je broj kojim učenik potvrđuje značajne radnje u sustavu.

Ako učenik ne posjeduje mobilni telefon, može zatražiti slanje PIN-a i TAN-a ispitnomu koordinatoru.

Preporučuje se učenicima da ispravnost TAN-a što prije provjere nakon prijave u sustav pod poveznicom Moji podatci / Osnovni podatci.

Ako je korisnička oznaka ili lozinka izgubljena ili nakon više ponovljenih pokušaja sustav javlja poruku o pogrešnim korisničkim podatcima, učenik se treba obratiti administratoru imenika u školi nakon čega će mu biti dodijeljena nova korisnička oznaka i/ili lozinka.

Ako izgubi PIN ili TAN, učenik može zatražiti njihovo ponovno izdavanje slanjem
SMS-poruke sadržaja OPET na broj 666 555 isključivo s broja mobilnoga telefona koji je upisan u sustav.

Ako je s korisničkom oznakom, lozinkom i PIN-om sve u redu, a učenik i dalje ima poteškoća s prijavom na mrežnu stranicu www.postani-student.hr, potrebno je problem prijaviti na
e-adresu info.centar@ncvvo.hr ili telefonom na broj: 01/4501 899.

Prilikom prve uspješne prijave u sustav učenici su dužni prihvatiti i TAN-om potvrditi Opće uvjete prijave ispita državne mature i studijskih programa. Učenicima koji to ne učine neće biti omogućene prijave ispita državne mature niti prijave studijskih programa.

Detaljnije informacije vezane uz prijavu ispita državne mature bit će objavljene u Priručniku za učenike tijekom prosinca na naslovnici mrežne stranice:

www.postani-student.hr i www.ncvvo.hr.

Kako bi učenici zadovoljili sve uvjete i ostvarili pravo pisanja prijavljenih ispita državne mature, trebaju u propisanim rokovima prijaviti ispite i izvršiti ostale obveze o kojima će ih obavijestiti i ispitni koordinator u školi.

 DRŽAVNA MATURA

Konzultacije kod ispitnog koordinatora

ČETVRTAK, 13,15 – 14.00 (zbornica)

Melita Ivanac, Ispitni koordinator

Share This: