Zaključci sa 16. sjednice Školskog odbora

Zaključke sa 16. sjednice Školskog odbora Poljoprivredne, prehrambene i veterinarske škole Stanka Ožanića, Zadar; održane  7. listopada 2022. godine u 14.15 sati možete preuzeti ovdje:

Školski odbor 7. 10. 2022. skraćeni zapisnik

Školski odbor 7. 10. 2022. skraćeni zapisnik

10/14/2022

Share This: