NATJEČAJ: ERASMUS+ Know for Tomorrow

Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića provodi projekt Novim znanjima za zdravije sutra (New knowledge for a healthy tomorrow). Projekt je odobren i financiran od Agencije za mobilnost i programe EU u sklopu programa Erasmus+, Ključna aktivnost 1 – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince. Na temelju istog, Škola raspisuje natječaje za sudjelovanje u mobilnosti: Natječaj za učenike, Natječaj za nastavnika/cu u pratnji, Natječaj za nastavnike prehrambene grupe predmeta.

U sklopu projekta Know for Tomorow odobrena je mobilnost 19 učenika 4. razreda prehrambenih tehničara i tehničara nutricionista na stručnu praksu u Bragu, Portugal. Stručna praksa održavati će se u razdoblju od 20 dana (8. do 28. ožujka 2020.). S učenicima će za vrijeme mobilnosti biti jedna osoba u pratnji (djelatnik škole) koja će se pobrinuti da učenici izvršavaju svoje obveze te im pružiti potrebnu brigu, podršku i nadzor.

Partner na projektu je Braga Mob. koja će učenicima pronaći odgovarajuće tvrtke za održavanje stručne prakse. Učenicima je iz sredstava projekta osiguran put do Brage i povratak, putno osiguranje, smještaj i prehrana za vrijeme mobilnosti. Roditelji/skrbnici ne moraju snositi nikakve dodatne troškove. Sudionici mobilnosti mogu biti učenici 4. razreda u zanimanjima prehrambeni tehničar i tehničar nutricionist.

O odabiru učenika odlučiti će povjerenstvo u sastavu: nastavnik/ca stručnih predmeta, nastavnik/ca engleskog jezika i ravnateljica.

Za potrebe učenika koji će sudjelovati u mobilnosti, raspisan je naječaj za za nastavnika/cu u pratnji, koji/a će biti pratnja učenicima za vrijeme mobilnosti i koji/a će se pobrinuti da učenici izvršavaju svoje obveze te im pružiti potrebnu brigu, podršku i nadzor. Stručna praksa održavati će se u razdoblju od 20 dana (8. do 28. ožujka 2020.),

Isto tako, kroz projekt Know for Tomorrow odobrena je mobilnost 9 nastavnika koji predaju prehrambenu grupu predmeta u Poljoprivrednoj, prehrambenoj i veterinarskoj školi Stanka Ožanića na stručno usavršavanje u Bragu, Portugal. Stručno usavršavanje održavati će se u razdoblju od 6  dana (7. do 13. srpnja 2020.).

Rok za prijavu je 30. rujna 2019. Uvjeti i način prijave navedeni su u dokumentaciji u prilogu.

U prilogu su navedeni natječaji:

Natječaj za učenike

Natječaj za pratitelja

Natječaj za nastavnike

Dokumenti potrebni za natječaje:

Prijavnica za nastavnike Prijavnica za pratitelja Prijavnica za učenike Za roditelje

Za roditelje

Prijavnica za pratitelja

Prijavnica za nastavnike

Poveznice za životopis i motivacijsko pismo:

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/hr/cv/compose

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/hr/cv/compose

08/26/2019

 

Share This: