Protokol dok traje proglašena epidemija COVID-19 virusa

Poštovani, u prilozima možete preuzeti protokol za organizaciju rada Škole, upute za učenike, upute roditeljima i upute za djelatnike Škole:

Organizacija rada Škole

Upute za učenike

Upute za roditelje

Upute za djelatnike Škole

Share This: