Natječaji

Natječaj za izbor učenka/ce generacije 2023./2024.

12.06.2024.

Na temelju Pravilnika o izboru učenika/ice generacije Poljoprivredne, prehrambene i veterinarske škole Stanka Ožanića, Zadar koji je donesen na sjednici Nastavničkog vijeća 25. travnja 2024. godine (u daljnjem tekstu Pravilnik) Izborno povjerenstvo raspisuje   NATJEČAJ

Natječaj za radno mjesto edukacijski rehabilitator

02.05.2024.

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13., 152./14., 7/17., 68/18., 98/19, 64/20-Uredba, 151/22, 155/23 i 156/23), i članka  5.  Pravilnika o načinu i postupku

Poziv kandidata na razgovor – engleski jezik

29.11.2022.

Poštovani, sukladno članka 11. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Poljoprivrednoj, prehrambenoj i veterinarskoj školi Stanka Ožanića od 26. studenoga 2019. godine, pozivate se na razgovor pred Povjerenstvom za vrednovanje kandidata   za radno mjesto

Poziv kandidata na razgovor – prehrambena grupa predmeta

Poštovani, sukladno članka 11. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Poljoprivrednoj, prehrambenoj i veterinarskoj školi Stanka Ožanića od 26. studenoga 2019. godine, pozivate se na razgovor pred Povjerenstvom za vrednovanje kandidata   za radno mjesto

Poziv kadidata na razgovor – matematika

28.11.2022.

Poštovani, sukladno članka 11. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Poljoprivrednoj, prehrambenoj i veterinarskoj školi Stanka Ožanića od 26. studenoga 2019. godine, pozivate se na razgovor pred Povjerenstvom za vrednovanje kandidata   za radno mjesto

Poziv kandidata na razgovor – računalstvo

Poštovani, sukladno članka 11. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Poljoprivrednoj, prehrambenoj i veterinarskoj školi Stanka Ožanića od 26. studenoga 2019. godine, pozivate se na razgovor pred Povjerenstvom za vrednovanje kandidata   za radno mjesto

Obavijest o izboru kandidata – pripravnik

07.11.2022.

Obavijest o izboru kandidata nakon provedenog natječajnog postupka za stručnog suradnika-psihologa kroz mjeru HZZ-a „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ Poštovana/i, temeljem  raspisanog Natječaja od 14. 10. 2022. objavljenog na mrežnoj stranici i

Natječaj za prijem pripravnika kroz mjeru HZZ-a

13.10.2022.

NATJEČAJ ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA KROZ MJERU HZZ-a „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ za radno mjesto Stručni suradnik-psiholog , 1 izvršitelj,  na određeno vrijeme od 12 mjeseci u punom radnom vremenu. Uvjete za prijavu na ovaj natječaj

Natječal: stručni suradnik- edukacijski rehabilitator

20.06.2022.

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13., 152./14., 7/17., 68/18., 98/19, 64/20), i članka  5.  Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Poljoprivrednoj,

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Poljoprivredne, prehrambene i veterinarske škole Stanka Ožanića – 11. 5.  2022.

11.05.2022.

Natječaj možete preuzeti ovdje: Natječaj za ravatelja/cu   Klasa: 602-03/22-06/01 Urbroj: 2198-1-73-22-2 Zadar, 6. svibnja  2022. Na temelju članka 40.  Zakona o ustanovama (“Narodne novine”, br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. i 127/19.), članka  127.

[cn-social-icon]