Međužupanijski aktiv prehrane

MEĐUŽUPANIJSKO STRUČNO VIJEĆE PREHRANE

za ISTARSKU, LIČKO-SENJSKU, PRIMORSKO-GORANSKU I ZADARSKU ŽUPANIJU

 

1.MŽSV PREHRANE

Datum održavanja: 15.12.2021.

Vrijeme trajanja : 6 sati

Broj sudionika: 24

Teme:

 1. Upravljanje konfliktima
 2. Nutrigenomika
 3. Covid – prehrana i imunitet
 4. Bioprospecting mora
 5. Makro alge u prehrani ljudi

Predavači:

 1. prof.dr.sc. Marina Nekić, Sveučilište u Zadru
 2. pof. Jurica Žučko, Prehrambeno – biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 3. sc. Darija Vranešić Bender, Prehrambeno – biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 4. Ana Dobrinčić, mag.ing., Prehrambeno – biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 5. sc. Tibor Janjči, Prehrambeno – biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Voditeljica MŽSV-a

Linda Segarić, dipl.ing., nastavnik savjetnik

 

2.MŽSV PREHRANE

Datum održavanja: 26.3 .2022.

Vrijeme trajanja : 5 sati

Broj sudionika: 24

Teme:

 1. Dizajniranje sadržaja u digitalnom alatu Canva
 2. Banka hrane u Hrvatskoj
 3. GMO hrana

Predavači:

 1. Nita Šarić, mag.nutr., Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića, Zadar
 2. Mario Nosić, dip.ing.,univ.spec.nutr.,nastavnik mentor, Ugostiteljska škola Opatija
 3. Marina Jantoš-Grubešić, dipl.ing. nastavnik mentor, Strukovna škola Pula

Voditeljica MŽSV-a

Linda Segarić, dipl.ing., nastavnik savjetnik

 

3.MŽSV PREHRANE

Datum održavanja: 4.7.2022.

Vrijeme trajanja : 7 sati

Broj sudionika: 20

Teme:

 1. Ispitivanje sigurnosti hrane i vode u ispitnom laboratoriju S.Hamilton
 2. Mediteransko i ljekovito bilje u Perivoju kraljice Jelene Madijevke
 3. Rad u Školi – primjeri dobre prakse

Predavači:

 1. Vanja Baljak, mag.sanit.ing., S.Hamilton Croatia d.o.o. Zadar
 2. sc. Karmen Turčinov, Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića, Zadar
 3. Linda Segarić, ing. nastavnik izvrstan savjetnik i Katica Nekić mag.ing., nastavnik mentor,Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića, Zadar

 

Voditeljica MŽSV-a

Linda Segarić, dipl.ing., nastavnik izvrstan savjetnik

 

 

Share This: