O knjižnici

Središte jedne škole jeste njezina knjižnica čija je uloga promicanje demokracije i pravo na informiranje i znanje sa svojim fondom knjiga i stručnih časopisa.
Današnja Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića u Zadru započela je s radom 1. rujna 1992. godine najprije pod imenom Poljoprivredno- prehrambena škola Zadar, a koja je nastala dezintegracijom Centra za odgoj i obrazovanje „ Juraj Baraković“ u Zadru. Uspostavom samostalne i neovisne države Hrvatske došlo je do bitnih promjena u školstvu, posebno srednjem. Iz spomenutog centra po prvi put su se poljodjelstvo i prehrana našli pod istim krovom, tj. Školom sa svojim imenom.
Kao samostalna poljoprivredno – prehrambena škola u Zadru započela je djelovati u zgradi Perivoj V. Nazora br. 3 u Zadru na zadnjem katu zgrade.
Od prvog dana samostalnog djelovanja zacrtano je stvaranje knjižnice kako u općem tako i u stručnom dijelu. Za prvi prostor izabran je jedan mali hodnik kao predsoblje ureda Ravnatelja, Tajništva i Računovodstva u kojem se nalazio jedan prazan ormar, a koji je predstavljao početak formiranja knjižnice Škole. Prve knjige koje su se našle u tom ormaru bile su darovane knjige od strane starijih nastavnika, učenika i drugih darovatelja. Polagano se ormar popunjavao knjigama struke i obvezne lektire. Uskoro je došlo do promjene imena škole u Srednju školu Stanka Ožanića (1994.) u kojoj već od školske godine 1993./94 započela i nastava veterine, a to je dakako važno za literaturu iz tog područja koja se započela pribavljati za knjižnicu. Početkom 1997. godine, točnije 17. ožujka 1997. godine nastava se održava na novoj lokaciji u zgradi Zagrebačka b.b. Prizemna prostorija namijenjena porti zgrade iskorištena je za privremenu knjižnicu koja je već sadržavala znatan broj knjiga i časopisa. Uvođenjem novih programa i širenjem rada, knjižnica radi na dobrovoljnoj osnovi ( volonterski). Knjižnica je zaprimila veliki broj knjiga, kako iz donacija, tako i knjiga kupljenih iz vlastitih sredstava u svakoj prigodi. Obzirom da se djelatnosti Škole odnose na poljoprivredu, prehranu i veterinu, redovito je nabavljana literatura dotičnih struka, kao i obvezna lektira koja je zahtijevala više istih knjiga koje su u popisu obvezne literature. U svakom trenutku odvajala su se sredstva za nabavku lektire i stručne literature svih triju struka, kao i advekatne časopise koji se odnose na cjelokupnu struku i gotovo sve opće predmete. Zbog rasta knjižnog fonda i periodike u Školi je poduzeta preinaka prostora te je tijekom školske godine 2005./06. formirana knjižnica na prvom katu zgrade, na račun do tad prevelike Zbornice škole. U međuvremenu Škola je promijenila ime u Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića (2005.).
U ovom momentu knjižni fond knjižnice Poljoprivredne, prehrambene i veterinarske škole Stanka Ožanića sadrži 4358 knjižnih jedinica. Prva inveturna knjiga završena je s 3950 jedinica ( stanje 20.XI.2010.), a u drugoj inventarnoj knjizi zadnja je upisana pod brojem 4358. Iz ovoga možemo vidjeti da knjižni fond knjižnice neprestano raste. Paralelno s tim napreduje se i na području periodike. Momentalno u školu stižu časopisi značajni za sve tri struke i zanimanja s kojima se služe i učenici i nastavnici. Osim knjižne građe i periodike knjižnica čuva 107 primjeraka AV građe te 60 primjeraka elektroničke građe. Zatvoreni fond knjižnice odnosno referentna zbirka čini 180 jedinica, a može se koristiti jedino unutar knjižnice.
Sadašnje stanje knjižnice je takvo da se knjižni fond vodi na klasičan način, međutim sve su pripreme učinjene da knjižnica bude umrežena u zajednicu knjižnica Zadarske županije. Crolist predstavlja informacijski sustav – programski proizvod namijenjen pojednostavljivanju i efikasnijem radu knjižničnih poslova.
Knjižnica je opremljena policama za knjige (21), ormarima (4), knjižničarskim stolom i sjedalicama, policom za časopise, računalom, nezavisnim telefonom. Zbog male površine knjižnice nije moguće proučavanje građe u samoj knjižnici, iako u skoroj budućnosti planiramo preurediti knjižnicu radi dobivanja prostora za proučavanje građe te barem dva dodatna računala kako bi učenici mogli dolaziti te služiti se njima u svrhu stjecanja informacijskih vještina, potrebnih za učinkovitiji prijenos i usvajanje znanja. Kombinacija pedagoških pomagala, od knjige do video kamere i telekomunikacijske informatike preuzela je nekadašnju ulogu udžbenika u smislu poboljšanja kvalitete obrazovanja. Usprkos skučenog prostora knjižnice u njoj se odvijaju značajne aktivnosti. U knjižnici se osmišljavaju školske i izvan školske aktivnosti, pjesničke večeri , predbožićni nastupi, uređenje panoa i sl. Posebno smo ponosni na članove Knjižničarskog društva koji sudjeluju u humanitarnoj akciji „Jak Kao Jakov“ za pomoć obiteljima djece oboljele od malignih bolesti, izradom božićnih ukrasa, te uskršnjih pisanica.
Knjižničarka škole član je Nastavničkog vijeća i redovito je na sjednicama tog tijela. Surađuje sa svim nastavnicima, što omogućuje međupredmetno povezivanje sličnih ili zajedničkih nastavnih sadržaja iz informacijske i čitalačke pismenosti, kako pri planiranju tako i u ostvarenju.
Član knjižnice postaje svaki učenik upisom u našu školu.

Ivana Škunca, dipl. oec

Share This: