Pristup informacijama

Odluka o imenovanju službenika za informiranje PPVS Stanka Ožanića, Zadar

Godisnje_izvjesce 2023.

Zahtjev-za-pristup-informacijama-obrazac

Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija-obrazac

Zahtjev-za-ispravak-ili-dopunu-informacije-obrazac

OBAVIJEST_O_NACINU_OSTVARIVANJA_PRAVA_NA_INFORMACIJU

https://www.zakon.hr/z/126/Zakon-o-pravu-na-pristup-informacijama

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_12_141_2149.html

Share This: