Poljoprivredni tehničar – opći

Poljoprivredni tehničar- opći

Organizira rad i rad na poljoprivrednim gospodarstvima (OPG, obrti, trgovačka društva, zadruge), u ustanovama (škole, instituti, agencije) u području proizvodnje, dorade, prerade i tržišta proizvoda biljnog i animalnog podrijetla (stočarstvo, ribarstvo i pčelarstvo). Poslove može obavljati samostalno ili kao zaposlenik. Radno vrijeme se prilagođava tehnološkim procesima i vremenskim uvjetima. U radu je obavezno korištenje zaštitne odjeće i obuće.

Agrotehničar treba imati dobro razvijene psiho-motoričke sposobnosti; spretnost ruku, vid, opip, sluh i okus. Treba imati razvijene higijenske navike, ekološku osviještenost, osjećaj za estetiku, razvijene prezentacijske i komunikacijske vještine u prikazivanju proizvoda i usluga, inicijativnost i samostalnost u donošenju odluka, odgovornost pri organizaciji, sklonost timskom radu, pripremi i provođenju tehnoloških procesa/zadataka, poduzetničke vještine, cjeloživotno učenje, praćenje novih tehnologija.

Više o zanimanju Agrotehničar možete pročitati na linku: http://www.asoo.hr/UserDocsImages/Kurikulumi/Agrotehni%C4%8Dar.pdf

 

 

 

Share This: