Završni rad

 

 Vremenik izrade i obrane završnog rada u šk.god. 2016./2017.

 

Sadržaj vremenika:

1.Rokovi za izbor tema

2.Prijava obrane završnog rada

3.Rokovi za izradbu i predaju završnog rada

4.Rokovi obrane završnog rada

5.Datum uručivanja svjedodžbi o završnom radu

 

  1. ZIMSKI ROK

1.1. Donošenje tema za završni rad: do 19. listopada 2016. Rok za izbor teme: do 31.listopada 2016.

1.2. Prijava obrane završnog rada: 28. i 29. studenog  2016.

1.3. Rok za izradbu i predaju završnog rada: 25.-27. siječnja 2017.

1.4. Rok obrane završnog rada: 09. i 10. veljače 2017.

1.5. Uručivanje svjedodžbi o završnom radu: 20. veljače 2017.

 

  1. LJETNI ROK

2.1. Donošenje tema za završni rad: do 19. listopada 2016. Rok za izbor teme: do     31.listopada 2016.

2.2. Prijava obrane završnog rada: 30. i  31ožujka 2017.

2.3. Rok za izradbu i predaju završnog rada: 30.-31. svibnja 2017.

2.4. Rok obrane završnog rada: 12. -14. lipnja 2017.

2.5. Uručivanje svjedodžbi o završnom radu: 29. lipnja 2017.

 

  1. JESENSKI ROK

 

3.1. Donošenje tema za završni rad: do 19. listopada 2016. Rok za izbor teme: do 31.listopada 2016.

3.2. Prijava obrane završnog rada: 29. i 30. lipnja 2017.

3.3. Rok za izradbu i predaju završnog rada: 6. i 7. srpnja 2017.

3.4. Rok obrane završnog rada: 28. i 29. kolovoza 2017.

3.5. Uručivanje svjedodžbi o završnom radu: 30. kolovoza 2017.

 

 

 

Upute za pisanje Završnog rada možete skinuti ovdje. UPUTE-ZA-PISANJE-ZAVRŠNOG-RADA (2)

Share This: