Završni rad

Vremenik izrade i obrane završnog rada u šk. god. 2018./2019.

Sadržaj vremenika:

 1. Rokovi za izbor tema
 2. Prijava obrane završnog rada
 3. Rokovi za izradbu i predaju završnog rada
 4. Rokovi obrane završnog rada
 5. Datum uručivanja svjedodžbi o završnom radu

 

 1. ZIMSKI ROK
 2. 1. Donošenje tema za završni rad: do 20. listopada 2017. Rok za izbor teme: do 31. listopada 2017.
 3. 2. Prijava obrane završnog rada: 28. i 29. studenog 2018.
 4. 3. Rok za izradbu i predaju završnog rada: 23. – 25. siječnja 2019.
 5. 4. Rok obrane završnog rada: 11. i 12. veljače 2019.
 6. 5. Uručivanje svjedodžbi o završnom radu: 20. veljače 2019.

 

 1. LJETNI ROK
 2. 1. Donošenje tema za završni rad: do 19. listopada 2018. Rok za izbor teme: do 31. listopada 2018.
 3. 2. Prijava obrane završnog rada: 25. i 26.ožujka 2019.
 4. 3. Rok za izradbu i predaju završnog rada: 27. i 28. svibnja 2019.
 5. 4. Rok obrane završnog rada: 3. -5. lipnja 2019.
 6. 5. Uručivanje svjedodžbi o završnom radu: 28. lipnja 2019.

 

 1. JESENSKI ROK
 2. 1. Donošenje tema za završni rad: do 1. listopada 2018. Rok za izbor teme: do 31. listopada 2018.
 3. 2. Prijava obrane završnog rada: 27. i 28. lipnja 2019.
 4. 3. Rok za izradbu i predaju završnog rada: 4. i 5. srpnja 2019.
 5. 4. Rok obrane završnog rada: 28. i 29. kolovoza 2019.
 6. 5. Uručivanje svjedodžbi o završnom radu: 30. kolovoza 2019.

 

Upute za pisanje Završnog rada možete skinuti ovdje. UPUTE ZA PISANJE ZAVRŠNOG RADA (1)

Share This: